Představte si, že Kryštůfek už si jedny vánoce užil v září u Mikro Trading a.s., který nám Kryštůfky vyrábí a dodává do sanitních vozů zdravotnické záchranné služby ve třinácti krajích ČR pro zraněné a vážně nemocné děti. Kryštůfek pomáhá dětem zvládnout stres z ošetření a transportu do nemocnice. Díky Kryštůfkovi zdravotničtí záchranáři mohou lépe navázat komunikaci s ošetřovaným dítětem.

Byli jsme s Kryštůfkem pozváni na návštěvu právě v době, kdy probíhala vánoční nabídka hraček. A to byla přehlídka krásných a zábavných hraček a her. Děkujeme za podporu, skvělou spolupráci a milé pozvání paní majitelce Janě Krůzové