Pomoc dětem

Pomoc zraněným dětem, které se ocitnou v péči zdravotnických záchranářů nebo personálu urgentních příjmů, je hlavním posláním Nadačního fondu Kryštůfek.

Jak můžete pomoci i vy?

QR platby

QR platba 200 Kč

QR platba 400 Kč

QR platba 600 Kč

Nadační fond Kryštůfek prohlašuje, že veškeré příspěvky v rámci projektu pomoci dětem jsou a budou využity výhradně na nákup plyšových Kryštůfků.

Provoz a režijní náklady NFK jsou zajištěny výlučně ze zdrojů zakladatele, společnosti KAPITOL, a.s.

3616712309/0800

Kryštůfek pomáhá dětem

Důležitou roli zde hraje plyšový Kryštůfek záchranář, který snižuje úzkost a obavy dětí při ošetření a transportu do nemocnice. Kryštůfek  pomáhá i samotným zdravotnickým záchranářům a lékařům na urgentním příjmu nemocnic navázat komunikaci s ošetřovaným dítětem. Kryštůfek doprovází děti po celou dobu hospitalizace v nemocnici a zůstává kamarádem navždy. 

Komu už nadace pomohla

Kryštůfkovy příběhy

Kryštůfek vzdělává

Ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři organizujeme veřejné akce, kde děti učíme jak si osvojit základní znalosti a dovednosti první pomoci a resuscitace. Kdy použít číslo 155. 

Ve spolupráci se zdravotními záchranáři organizujeme akce:

DEN 155, Den s Integrovaným záchranným systémem, Den dětí, Den hrdinů, Den otevřených dveří v ZZS v jednotlivých krajích. 

Pomáháme dětem v záchrankách

Důležitou roli při pomoci dětem v záchrance hraje plyšový Kryštůfek. Pomáhá dětem snížit stres a obavu z ošetření.

50 248 Rozdaných Kryštůfků

k 1. 11. 2023 jsme předali k dispozici zdravotnických záchranářů a pracovníků urgentních oddělení nemocnic již 50 248 kusů Kryštůků.

Organizujeme akce

Ve spolupráci se zdravotními záchranáři organizujeme akce, jako např. DEN 155, IZZS nebo Den Hrdinů

Pomáháme dětem prott traumatu

Kryštůfci pomohli zraněným dětem zmírnit následky prožité traumatické životní situace.

Pomoc dětem

Pomoc dětem, které se ocitnou v péči zdravotnických záchranářů nebo zdravotnického personálu urgentních příjmů v nemocnicích.