Minulý týden jsme vás zvali ke sledování benefičního koncertu České filharmonie na podporu všech zdravotníků a lékařů v ČR. Po koncertu bez diváků převzala zástupkyně České filharmonie jako poděkování z rukou našeho kolegy a člena správní rady, PhDr. Lukáše Humpla, maskota Kryštůfka záchranáře.

Šéfdirigent a umělecký ředitel České filharmonie Semjon Byčkov shrnul své myšlenky: „Náš koncert 25. března byl věnován zdravotníkům v České republice. Ve světle vypětí a obětí přinášených lékaři a sestrami se naprosto přirozeným základním kamenem programu stala Beethovenova symfonie ‚Eroica‘. Kdo jiný než právě Beethoven vyjádřil lidskou cestu z temnoty ke světlu? Kdo objevil výstižnější zvuk pro utrpení, které prožíval, a které je teď i pro nás tak aktuální? Kdo dokázal lépe ukázat cestu k překonání bolesti a znovuobjevení krásy života? Beethoven stojí jako lékař duše po boku zdravotníků, kteří léčí tělo.“

Na podporu zdravotníků se během večera vybralo téměř 2 miliony korun. Všem dárcům i za Nadační fond Kryštůfek děkujeme.