Věnovali jsme velkého Kryštůfka do on-line dražby a výtěžek putoval na podporu Nadačního fondu Šance onkoláčkům.

Poděkování za zprostředkování a předání Kryštůfka patří vedoucímu obchodního zastoupení KAPITOLu v Plané, panu Miroslavu Dusilovi, který je dlouhodobým a štědrým podporovatelem NFK.

Díky Miroslave! 😊