S hrdostí oznamujeme, že Nadační fond Kryštůfek se stal členem Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek. V pondělí 15. března 2021 podepsal předseda správní rady Mgr. Ivan Kukura, spolu s členkou správní rady Kateřinou Adamíkovou, Etické principy pořadatelů veřejných sbírek.

Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek má snahu udržovat kvalitu českého veřejného dárcovství. Nezávislá iniciativa si klade za cíl pečovat o kvalitu dárcovství, dodržování transparentnosti a etických principů, které dávají jistotu dárcům i obdarovaným.