Poslání nadačního fondu Kryštůfek

Posláním nadačního fondu je pomoc dětem, které se ocitnou v péči zdravotnických záchranářů nebo personálu urgentních příjmů nemocnic a také podpora zdravých dětí při mimoškolní výchově ke zdravotnické pomoci.

Plyšová hračka Kryštůfka záchranáře má v této činnosti klíčovou roli. Pomáhá dětem zraněným a nemocným na palubách sanitních vozů, snižuje jejich úzkost a obavy. Stejně působí i v situaci, kdy se dítě ocitne na urgentním příjmu v nemocnici. Důležité při tom je, že souběžně ulehčuje práci samotným záchranářům, doktorům i zdravotnickému personálu, protože s pomocí hračky lze mnohdy snadněji navázat potřebný kontakt s dítětem a získat jeho spolupráci při vyšetřování či ošetřování náhle vzniklého onemocnění či traumatu.

Nadační fond Kryštůfek podporuje také zdravé děti a to tím, že jim ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři umožňuje osvojit si základní znalosti a dovednosti první pomoci a resuscitace. K tomu organizuje různé akce jako je např. Zachraň život s Kryštůfkem!, Malování s Kryštůfkem apod.

Druhým účelem nadačního fondu je rovněž podporovat organizace, které jsou do zdravotnické záchranné pomoci zapojeny a poskytovat podporu a pomoc v tíživé životní situaci současným i bývalým zaměstnancům zdravotnické záchranné služby dle zákona o zdravotnické záchranné službě a jejich rodinám.

V souladu se svým posláním nadační fond spolupracuje a podporuje zainteresované profesionální organizace (Asociaci zdravotnických záchranných služeb ČR, Českou resuscitační radu i jiné organizace), realizuje s nimi jednotlivé dílčí projekty a pořádá anebo spolupořádá průběžně různé propagační a edukační akce. Pořádá také veřejné sbírky.

Činnost Nadačního fondu Kryštůfek je veřejně prospěšná, je určena všem dětem žijícím na území ČR, které potřebují zdravotnickou pomoc anebo je v obecném zájmu poskytnout jim příslušné vzdělání. V širším pojetí podporuje nadační fond osvětu všech obyvatel ČR v oblasti zdravotnické péče. Tato pomoc a podpora je možná na základě peněžních darů různých dárců, jednotlivců anebo i firem, přičemž dary poradců zakladatele a hlavního donora, společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., mají zásadní důležitost.

Projekt Kryštůfek záchranář

Projekt Kryštůfek záchranář je hlavní aktivitou Nadačního fondu Kryštůfek, odstartoval v červnu 2011 z iniciativy a dobročinnosti poradců společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s. a zástupců Zdravotnické záchranné služby (ZSS) Moravskoslezského kraje, kteří vnesli do projektu odbornou expertizu. Podpora se soustředila na nákup plyšové hračky Kryštůfka záchranáře pro děti, kteří se ocitnou v péči záchranářů na palubě sanitního vozu. Na konci r.2019, po 8 letech činnosti, poskytujeme tuto podporu 12 ze 14 územních středisek ZZS. Navíc jsme ji rozšířili i do pěti nemocnic na oddělení urgentního příjmu. Za uvedené období pomohl plyšový Kryštůfek více než 37 tisícům dětí. Vyjádřeno v penězích to představuje hodnotu téměř 6 mil.Kč. Všem dárcům patří veliký dík. Pomoc dětským pacientům je hlavním pilířem projektu.

Druhým pilířem projektu je seznamování zdravých dětí s prací zdravotnických záchranářů, jejich výchova k poskytování první pomoci a také nácvik základních úkonů resuscitace. Během každého roku se Kryštůfek zúčastní spolu se záchranáři přibližně 30 akcí při různých příležitostech: na dnech bezpečnosti, na dětských dnech, ve školách, v táborech apod. Na většině akcí je zařazeno „Malování s Kryštůfkem“, což je celoroční soutěž. Děti se seznamují zábavnou formou s prací záchranářů, s volacím znakem 155 a vítězové mohou vyhrát pěkné věcné odměny. Dvanáct vítězných obrázků (z finálového internetového hlasování) je otištěno ve velkém nástěnném kalendáři. Během roku osloví Kryštůfek výše uvedeným způsobem odhadem 2000 zdravých dětí.

Blíže na www.krystufek-zachranar.cz

Nadační fond Kryštůfek (dále jen NFK)

NFK byl zřízen v souladu s Občanským zákoníkem, dle §394, odst.1.
NFK byl zapsán do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
Sídlo NFK: Rašínova 692/4, 602 00 Brno.
Zakladatel NFK: Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s., www.kapitol.cz.
Účel NFK (dle statutu): „Podpora zdravotnického vzdělání dětí a dále pomoc dětem, které se ocitnou v péči záchranářů. Jde např.o znalosti první pomoci a resuscitace, o schopnosti jak se zachovat v krizových situacích a o další základní zdravotnické dovednosti. Účelem NFK je rovněž podporovat organizace, které jsou do zdravotnické záchranné služby zapojeny a poskytovat podporu a pomoc v tíživé životní situaci současným i bývalým zaměstnancům zdravotnické záchranné služby dle zákona o zdravotnické záchranné službě a jejich rodinám.“

Správní rada NFK
Ing. Jan Svoboda, CSc., předseda
Mgr. Ivan Kukura, člen

Dozorčí rada NFK
Ing. Michal Pobuda, předseda
Ing. Radek Milion, člen
Mgr. Petra Vaňoučková, člen

Rada expertů NFK
PhDr. Lukáš Humpl, klinická psychologie

Hlavní partneři NFK
Územní střediska zdravotnické záchranné služby (12 krajů ČR)
Oddělení urgentního příjmu nemocnic (5 nemocnic)
Asociace zdravotnické záchranné služby (www.azzs.cz)
Česká resuscitační rada (www.resuscitace.cz)
Vybrané soukromé záchranné služby

Ochrana osobních údajů ze strany NFK
Na různých veřejných akcích provádí NFK zpracování osobních údajů účastníků.
Tyto procesy se řídí ustanoveními obsaženými v těchto dokumentech:
Informační memorandum – ZDE a Informace pro účastníky akce – ZDE.

Finanční dary NFK

Postavička Kryštůfka záchranáře a aktivity Nadačního fondu Kryštůfek jsou spojeny s problematikou záchrany lidského života a to zejména pokud jde o svět dětí.

Jsou dvě možnosti podpory a to buď darem na číslo účtu NFK: 3616712309/0800 nebo pomocí platebního tlačítka brány PaySec, kde můžete využít platbu kartou, platbu z účtu ČSOB či Poštovní spořitelny.

Potvrzení o daru, které je nutné pro uplatnění v daňovém přiznání, Vám rádi vystavíme, jakmile bude darovaná částka připsána na náš účet. Podmínkou pro vystavení potvrzení je zaslání žádosti o vystavení, která musí obsahovat (jméno a příjmení dárce, datum narození, trvalé bydliště a identifikaci platby) na adresu Nadačního fondu Kryštůfek.

Kontakty
Vlnna 3, 602 00 Brno
E-mail: info@krystufek.cz
Tel.: +420 737 787 919