Kryštůfek radí - první pomoc, zásady a pravidla poskytování první pomoci

16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života

Ten den, 16.října , je opravdu každoročně zařazen do kalendáře jako Den záchrany života - původně v Evropě, ale nyní údajně už i celosvětově. Pro Kryštůfka je to také každoroční akce Zachraň život s Kryštůfkem! Koná se v Hradci Králové (letos v OC Aupark) v úzké součinnosti se zdravotnickými záchranáři Královéhradeckého kraje a za dohledu České resuscitační rady. Smyslem je přizvat děti - žáky základních škol - a poskytnout jim „osvětu", jak si počínat při záchraně života, tedy zejména při resuscitaci. Tato myšlenka je úzce spojena se stále více se prosazujícím obecným názorem, že lidé si musí v kritických situacích umět pomoci (vědět rady) v prvé řadě sami. V druhém sledu pak zasahují vysoce odborně a profesionálně složky IZS tj. Integrovaného záchranného systému.

Tato akce je vrcholem propagačních Kryštůfkovských akcí během roku. Je nejlépe zorganizovaná a opravdu účinná. Odborné znalosti a dovednosti byly systematicky předány celkem 125 žákům Královéhradeckých škol. Přibližně dvouhodinová průprava zanechá nepochybně stopu v jejich hlavě i na „duši". Kromě toho se samozřejmě poučili i kolemjdoucí pasanti - návštěvníci obchodního centra Aupark.

Nadační fond Kryštůfek (NFK) vyjadřuje velký dík zúčastněným záchranářům Královéhradecka a pak také týmu poradců Kapitolu (hlavnímu mecenáši NFK) z tohoto regionu. Rád děkuji jmenovitě: Jardovi Lichtagovi, Radku Ledvinovi, Martině Hrčkové, Janě Havlové, Iloně Pospíšilové, Petrovi Jiruškovi, Martinu Křížovi, Janě Daškové, Petře Tvrdilové, Jarmile Bílkové a v neposlední řadě Ivo Benešovi.

A konečně třešnička na dortu. Děkujeme „paní doktorce" Zlatě Adamovské, patronce projektu Kryštůfek záchranář, která nás podpořila svojí přítomností. Samozřejmě, že přitáhla řadu přítomných lidí a ti si rádi nechali podepsat její pohlednici a nechali se s ní vyfotit.

Příští rok nashledanou!

Jan Svoboda

 

Předseda správní rady NFKKryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 1 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 2 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 3 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 4 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 5 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 6 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 7 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 8 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 9 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 10 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 11 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 12 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 13 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 14 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 15 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 16 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 17 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 18 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 19 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 20 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 21 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 22 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 23 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 24 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 25 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 26 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 27 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 28 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 29 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 30 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 31 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 32 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 33 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 34 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 35 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 36 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 37 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 38 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 39 Kryštůfek - 16.10.2019 Hradec Králové – Den záchrany života - 40

14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem

Krátký název (= Den IZS), ale monstrózní akce. Všechny složky záchranného systému ČR byly přítomny, a navíc v hojném počtu profesionálů a techniky. Také ZZS HMP (zdravotničtí záchranáři hl.m.Prahy) byli u toho a to s Golemem (obrovitým záchranným vozem). Takže Kryštůfek se tak trochu „krčil" pod Golemem a Maroldovým pavilonem, ale rozhodně nedopadl jako u Lipan. Naopak!

Slunný den přitáhl k našemu stánku mnoho rodin, a děti nám namalovaly asi 150 výkresů na téma Kryštůfek. Věříme, že alespoň ty školou povinné si zapamatují nejen Kryštůfka (a zdravotnické záchranáře), ale jistě i to důležité číslo 155 tísňového volání. Také veřejná sbírka si vedla dobře a všem dárcům, kteří přispěli do kasičky, velmi děkujeme.

Nadační fond Kryštůfek podpořily v Praze tentokrát nové tváře-poradci Kapitolu a jejich rodinní příslušníci. Jmenovitě patří dík Petru Čihákovi, Milanu Drudíkovi a Ivaně Bondarev Dubnové. Akce se velmi podařila a Kryštůfek jistě přispěchá „zachraňovat" i příští rok.....

Jan Svoboda

Předseda správní rady NFKKryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 1 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 2 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 3 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 4 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 5 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 6 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 7 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 8 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 9 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 10 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 11 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 12 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 13 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 14 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 15 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 16 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 17 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 18 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 19 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 20 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 21 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 22 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 23 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 24 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 25 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 26 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 27 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 28 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 29 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 30 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 31 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 32 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 33 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 34 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 35 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 36 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 37 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 38 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 39 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 40 Kryštůfek - 14.9.2019 Praha/Holešovice – Den IZS s Kryštůfkem - 41

7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí

Pošmourné počasí je asi ještě dost slabý výraz. Když nepršelo, tak mrholilo. Na kopci nad Lipnem (900 m) u Království pralesa mlha všude kolem a k tomu 11°C.

Navzdory tomu všechny složky IZS (s výjimkou helikoptéry) byli „k dispozici" a také návštěvníci včetně dětí ukázali kuráž a déšť-nedéšť se přišli v docela hojném počtu podívat. I Kryštůfek měl mnoho návštěv, děti namalovaly několik desítek obrázků a rodiče přispěli ve veřejné sbírce NFK přiměřenou částkou na nové plyšové Kryštůfky.

Zde je dobrá příležitost poděkovat Kryštůfkovskému týmu. Vedl ho poradce Kapitolu, pan Stanislav Pivoňka, který zapojil své příbuzné vč. ne ještě tříletého syna a těhotné manželky. Ta měla velkou pozitivní energii a navozovala skvělou atmosféru, všechna čest!Potvrdili jsme si i léta dobrou spolupráci s Jihočeskými záchranáři - pomohli nám v té slotě postavit stánek, za což jim patří velký dík.

Sumasumárum se akce podařila a příští rok budou klimatické podmínky jistě příznivější. Na to se velmi těšíme!

Jan Svoboda

Předseda správní rady NFKKryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 1 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 2 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 3 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 4 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 5 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 6 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 7 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 8 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 9 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 10 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 11 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 12 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 13 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 14 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 15 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 16 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 17 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 18 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 19 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 20 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 21 Kryštůfek - 7.9.2019 Lipno – Den IZS v pošmourném počasí - 22

31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny!

Kryštůfek navštívil Dětský fesťák v Humpolci, přesněji autokros u Rozkoše, kde s dětmi ukončil prázdniny. Byla tam spousta zábavy a atrakcí. A slunce pražilo!

Děti namalovaly více jak 200 obrázků, takže výběr těch vítězných nebyl vůbec jednoduchý. Kryštůfek přeje dětem úspěšný školní rok!

Jarda a Madlenka Hodačovi

Za tým Kryštůfka záchranářeKryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 1 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 2 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 3 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 4 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 5 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 6 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 7 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 8 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 9 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 10 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 11 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 12 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 13 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 14 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 15 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 16 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 17 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 18 Kryštůfek - 31.8.2019 Humpolec – Sbohem prázdniny! - 19

30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce

Nadační fond Kryštůfek by pozván na tuto úžasnou akci - završení projektu 2019 - jako obdarovaný. Organizátor - což je především Jan Krejčí, oblastní ředitel Kapitolu a.s. ve Svitavách - dokáže každoročně dát dohromady od sponzorů nemalou částku - v letošním roce 370 tis.Kč ! A tyto finance pak cíleně rozděluje především vozíčkářům, ale i jinak postiženým mladým lidem, aby si zlepšili své životní podmínky. Mezi obdarovanými je i náš nadační fond, který za darovanou částku zakoupí více než 100 plyšových Kryštůfků a ti pak obšťastní a ukonejší bolest dětí ve vozech rychlé pomoci.

Akce se zúčastnili po boku Kryštůfka i zdravotničtí záchranáři se záchrankou. Ti ukazovali účastníkům vybavení a různé funkce ve voze a na vedlejším stanovišti přítomné děti Malovaly s Kryštůfkem.

Děkujeme za pozvání a za finanční dar a těšíme se na setkání i příští rok.

Jan Svoboda

Předseda správní rady NFKKryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 1 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 2 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 3 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 4 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 5 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 6 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 7 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 8 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 9 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 10 Kryštůfek - 30.8.2019 Svitavy – Svitavské tenisové srdce - 11

20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově

Ve firmě BHS v Tachově oslavovali 25 let trvání. Protože náš tým - vesměs poradci Kapitolu a.s. - mají dobré kontakty s uvedenou firmou, byl přítomen i Kryštůfek. Děti se zúčastnili Malování s Kryštůfkem a jejich rodiče si krom jiného mohli prohlížet i různé motoristické veterány. Počasí přálo a tak - i když počet účastníků nebyl nikterak ohromující - akce posloužila nejen firmě, ale  i našemu nadačnímu fondu k dobré propagaci. Ani veřejná sbírka nepřišla zkrátka a získané finanční příspěvky využijeme k nákupu našich plyšových kamarádů - Kryštůfků a ti zase pomohou potřebným dětem.

Jan Svoboda

Předseda správní rady NFKKryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 1 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 2 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 3 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 4 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 5 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 6 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 7 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 8 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 9 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 10 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 11 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 12 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 13 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 14

Archív článků najdete ZDE

 

HRY PRO DĚTI

Další připravené hry

Skládačka

Složte co nejrychleji mozajku

Pexeso

Klasická známá hra Pexeso s Kryštůfkem

5 z 5

Najděte co nejrychleji na dvou obrázcích 5 rozdílů

Díky Vám jsme mohli předat do 31.12.2019 už
38.162 Kryštůfků zraněným nebo nemocným dětem

Chci také pomoci